Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής

Facility icon

Είστε Επαγγελματίας και Χρειάζεστε Ψηφιακή Υπογραφή ;

Ότι Χρειάζεστε σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο

Facility icon

Usb Token

Τα USB Tokens που προσφέρουμε είναι συμβατά με την υποδομή του ΕΡΜΗ.

Facility icon

Κάρτα

Η έξυπνη κάρτα είναι σχεδιασμένη ειδικά για χρήση σε εφαρμογές με Δημόσια κλειδιά.

Facility icon

Αναγνώστης

Ο αναγνώστης είναι μικρός σε μέγεθος και μπορεί να διαβάζει ή να γράφει έξυπνες κάρτες.

Facility icon

Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του λογισμικού στον υπολογιστή σας.

Facility icon

Αναβαθμίσεις

Παρέχουμε αναβαθμίσεις λογισμικού για 3 χρόνια, τις οποίες κατεβάζετε από εδώ.

Facility icon

Εγγύηση

Τόσο ο προσφερόμενος εξοπλισμός όσο και το λογισμικό καλύπτονται από εγγύηση δύο ετών.

Gemalto IDclassic 340 usb token by webgrab

Αποκτήστε τo usb-token

Counter

Διαδικαστικές Οδηγίες

Η διαδικασία έκδοσης προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών για επαγγελματικές ομάδες είναι η εξής:

Θα πρέπει να εγγραφείτε στη πύλη ΕΡΜΗΣ σύμφωνα με τον σχετικό οδηγό (για την ενεργοποίηση του λογαριασμού δεν αρκεί μόνον η εγγραφή, αλλά και η ενεργοποίηση του λογαριασμού μέσω των οδηγιών του επιβεβαιωτικού e-mail που θα σταλεί κατά την εγγραφή από την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής και αφού στη συνέχεια συνδεθείτε στην πύλη να υποβάλετε ηλεκτρονικό αίτημα για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών μέσω της πύλης (η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ - και να επιλέξετε ΥΠΟΒΟΛΗ).

Στη συνέχεια να επισκεπτείτε το Εντεταλμένο Γραφείο (π.χ. τα ΚΕΠ όλης της χώρας) για την υποβολή του σχετικού αιτήματος έκδοσης των προσωπικών σας ψηφιακών πιστοποιητικών. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας :

α) Έγγραφο ταυτοποίησης σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (π.χ. φωτοτυπία ΑΔΤ)

β) Προσυμπληρωμένη Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικών την οποία και θα πρέπει να υπογράψει. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφερθεί υποχρεωτικά το e-mail του τελικού χρήστη, καθώς και ο σειριακός αριθμός της ΑΔΔΥ (έξυπνης κάρτας ή USB token) εφόσον η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης.

γ) Προσυμπληρωμένο το έντυπο παράδοσης/παραλαβής

δ) Πιστοποιητικό του Συλλόγου του που βεβαιώνεται ότι είναι ενεργό μέλος. Ο τελικός χρήστης - επαγγελματίας θα πρέπει να έχει επισκεφθεί τον Σύλλογο του που θα επιβεβαίωσει την ιδιότητα μέλους του τελικού χρήστη και με το πιστοποιητικό θα βεβαιώνει ότι δικαιούται την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.

Νομοθεσία

Η Ελλάδα έχει ενσωματώσει την Κοινοτική Οδηγία με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 150/2001, Προσαρμογή στην Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές (ΦΕΚ: 125 Α’/25-6-2001).

Ψυγεία Μακεδονίας Α.Ε - Εγκαταστάσεις

› Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου


› Δικηγόρους - Δικαστικούς (κατάθεση δικογραφιών)


› Γιατρούς - Φαρμακοποιούς (e-prescription)


› Συμβολαιογράφους


› Λογιστές - Φοροτεχνικούς


› Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνίας

Χρήση

Η Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Ψηφιακής Υπογραφής ( ΑΔΔΥ ) είναι μια συσκευή που αποθηκεύει τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας με ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε-παραποιήθηκε κατά την μεταφορά.

" οι ψηφιακές υπογραφές έχουν νομική υπόσταση "

Οι ψηφιακές υπογραφές σε ψηφιακά έγγραφα είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες χειρόγραφες υπογραφές σε έντυπα έγγραφα. Πολλοί οργανισμοί υιοθετούν την χρήση των ψηφιακών υπογραφών ώστε να αποφεύγεται η αποστολή τυπωμένων εγγράφων (επικυρωμένα με χρήση σφραγίδων και υπογραφών).

Το γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη έχει υιοθετηθεί το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και τεχνολογικό υπόβαθρο (Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού, Public Key Infrastructure) μας δηλώνει τον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και ασφάλειας του. Γι αυτό άλλωστε έχουμε το συνεχές φαινόμενο διαδοχικής υιοθέτησής της σε διαφορετικού τομείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπως :

› Στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Ν 3979/2011), για υποβολή αιτημάτων και ηλεκτρονικών εγγράφων στο δημόσιο και δημόσιο τομέα (κάθε φυσικό πρόσωπο)

› Ηλεκτρονικές Συμβάσεις (άρθρο 8, ΠΔ 131/2003)

› Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων (δικηγόροι), ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ελεγκτικό Συνέδριο (ΠΔ 95/2014)

› Υποβολή συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Ν. 4281/2014) (επιχειρήσεις)

› Διαβίβαση ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου στοιχείων και συμβολαίων ύστερα από οποιαδήποτε μεταγραφή ακινήτου σε κτηματολογικά γραφεία ή υποθηκοφυλακεία από συμβολαιογράφους (συμβολαιογράφοι)

› Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (ΠΟΛ 1003 31/12/2014) (λογιστές)

› Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (γιατροί)

› Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής

› Ελληνικό Δημόσιο, από 01/01/2017, η εσωτερική διακίνηση εγγράφων θα γίνεται υποχρεωτικά μόνο με η-έγγραφα, υπογεγραμμένα με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή

Αποκτήστε τη δική σας Ψηφιακή Υπογραφή

Υπεύθυνος Πωλήσεων: Αντώνης Χατζηδημητρίου

6948409650
Ώρες Επικοινωνίας: Δε-Σα: 9.00-18.00
Τηλέφωνο: (+30) 6948409650

Η WebGrab με την αξιοπιστία που την διακρίνει σε όλες τις υπηρεσίες της, σας προσφέρει ένα USB token που έχει ελεγχθεί από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου της ΥΑΠ ότι λειτουργεί σωστά με την υποδομή δημοσίου κλειδιού του ΕΡΜΗ.